Groeiplaatstool

In 3 stappen helder wat je moet doen

De inrichting van de groeiplaats is medebepalend voor de levensverwachting van bomen en beplantingen. Een goede groeiplaatsinrichting heeft onder andere voldoende doorwortelbare ruimte, zuurstof, organische stof, bodemleven en mineralen.

Deze tool helpt voorbereiders, ontwerpers, bestekschrijvers, beleidsmakers en projectontwikkelaars met het toepassen van de juiste methoden voor de opwaardering van een gebiedseigen bodem naar een optimale groeiplaats. Hiertoe beschrijft de tool het meest optimale protocol voor de inrichting van de groeiplaats. Opvolging van dit protocol creƫert goede ontwikkelkansen voor het nieuwe groen waardoor de kans op slechte groei of zelfs afsterven van de planten wordt verkleind.

Deze groeiplaatstool geeft inzicht in relevante locatiegegevens zoals grondwaterstand, groenambitie, bodemtype, bodemverontreiniging, mogelijke explosieven, mogelijke archeologische vondsten en aanwezigheid van de invasieve exoot Aziatische duizendknoop.

Locatie

Geef in de kaart de groeiplaats zo nauwkeurig mogelijk aan. Zoom daarvoor een aantal malen in door op '+' te klikken (schuif de kaart met de muis ingedrukt) net zolang tot de groeiplaats duidelijk te herkennen is.

Gevonden gegevens

Gemiddelde hoogste grondwaterstand
Niet bekend
Groenwaarde
Niet bekend
Bodemtype
Niet bekend
Bodemverontreiniging
Niet bekend
Verdenking ongesprongen explosieven
Niet bekend
Mogelijk archeologische vondsten
Niet bekend
Invasieve exoten (nu alleen Aziatische duizendknoop)
Niet bekend

Beplanting en verharding

Groeiplaatsadvies

Let op! Als de groeiplaats naast een boom ligt, kan grootschalig grondwerk negatieve gevolgen hebben voor de boom. Neem dan contact op met de gemeentelijke boomspecialist.